Türkiyenin İlk ve En Gelişmiş Girişimci Kaynakları Sitesi


Biz Kimiz Hizmetlerimiz İş Fırsatları Kurumsal üyelik İletişim
Geri Ana Sayfa
  
Kullanıcı
Şifre  
 

Şifremi Unuttum
Bireysel Üyelik
Kurumsal Üyelik
İlan Başvurusu


 
 
YÜKSEK PERFORMANSLI ORGANİZASYONLARIN GÜÇLÜ EKİPLERİ
 
   
ekip.jpg (19175 bytes)Kendinizi aydın ve üretici bir kişi olarak kabul ediyorsunuz ve en azından sizin sahip olduğunuz özelliklere sahip olan bir grubun içinde olmanıza rağmen, karşılaştığımız engeller sebebi ile takımınız zor durumlar yaşıyor.Bu takımı yöneticisi veya bir elaman olduğunuz sıralarda sizi inciten birçok olay olabilir. Bazı durumlarda herhangi bir görevi üzerine alan takımın hatası yüzünden çok önemli bir görevin tamamen iptal edildiği veya elemanların işten çıkarıldığı zamanlar olmuştur.

Yüksek performanslı organizasyonların güçlü takımlarını oluşturmak için, bütün organizasyonlarda başarıya ulaşmanın tek yolu olan takım ruhunun ne demek olduğu ve nasıl uygulanması gerektiği bütün detaylan ile benimsenmelidir.

Takımın Gerekliliği

Yönetim bazı durumlarda çeşitli grupları veya bireyleri çağırmak istese de, birçok organizasyonda çok iyi motive edilmiş olan gerçek ekiplerin gücün kaynağını oluşturdukları görülür. Çünkü değişik tecrübelerin, çok yönlü hünerlerin güçlü bir şekilde kombine edilmesi ve sorumlulukların takım elemanları arasında takım elemanlarının hüner ve becerilerine göre paylaşılması ile, bireysel düşünenlere karşı çok daha iyi sonuçlar elde edileceği kesindir.

Takım başarısının nasıl sergilendiğine dair sayısız örnekler vardır. Tarihe baktığımızda takımların, devlet, ekonomi, askeri, milli açıdan önemli başarılara ulaştıkları görülür. Daha doğrusu tüm başarıların altında az yada çok bir takım çalışması vardır,

3M firmasın her yıl yaptıkları karın yarısını geçen beş yılda ürettikleri ürünlerden elde etme hedeflerine ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Aynı şekilde halk arasında halka hizmet veren gönüllü kuruluşların çok iyi işleyen küçük timler kurduklarına şahit olmuşunuzdur.

Takımlar

Harvard Üniversitesi'nin yayınladığı Takımlarda Bilginin Yeri isimli bir kitaplarında 30 şirket içindeki, 50 ayrı takımı ve bu takımların içindeki 100'lerce insanı inceleyip takımların çalışmaları hakkında büyük bir araştırma yapmışlardır. Kitabın yazan yaptığı araştırmaların özetini şu şekilde tarif ediyor. 'Performans ve ekip çalışması arasında kesin bir bağlantı olduğu bizim buluşumuz değildir' diyor kitabın yazarı, "fakat bu kitabımız sayesinde takım olanlar ve olmayanlar arasındaki bağlantının performans açısından önemini biz yaptığımız araştırmalar ile yeniden keşfettik' diye sözlerine devam ediyor. Yazar bu kitabı yazmadan evvel yüzlerce metin okumuş, uzmanların bu konu üzerine görüşlerini almak kendisine oldukça faydalı olmuş, fakat, aynı işi yapan birkaç insanın bir araya toplanıp bir şeyler yapması ile aynı sayıdaki aynı işi yapan bir ekibin bu görevi yapması arasındaki performans farkını keşfetmesinin ancak, bir ekipte çalışmış veya güçlü bir ekibin henüz bir elemanı olan kişileri ile yaptığı görüşmeler sayesinde mümkün olduğunu vurguluyor.

"Ekip bir birini tamamlayan görevlere sahip olan küçük sayıda insanların ortak bir amacı yerine getirmesi anında karşılıklı mesuliyet duygusu taşımalarıdır" diyen yazar. 'Güçlü ekiplerin bu sisteme uyum sağlamaları oldukça kolaydır, Gerçekte, biz aşağıdaki yöntemler uygulandığında bunların bir ekibi kontrol altında tutmaktan çok hem takım hem de performans oluşturduğunu görüyoruz

Tamamlayıcı Beceriler
Takımların hedeflerine ulaşmaları için değişik becerilerdeki insanların uyum oluşturduğu bir birlik meydana getirmeleri lazımdır. Bu beceriler teknik ve fonksiyonel uzmanlık, problem çözme yeteneği ve karar verme yeteneği ve önemli kişisel arası iletişim becerileri gerektirmektedir.

Ortak bir hedefe kendilerini adamaları gereklidir. Birçok ekip kendi amaçlarını genellikle yönetimden gelen direktifler doğrultusunda yaparlar. Görev alan ekipler hep birlikte hedeflerine uygun anlamlı bir gaye oluşturmak için özel bir çalışma sergilerler.

Takımlarda, spesifik performans hedefleri esastır. Bu durum aynı zamanda müşterilere taahhüt edilen uzun vadeli hedeflerde karşılaşılan zorlukların aşılması açısından küçük başarıların kullanması da önemlidir.

Karşılıklı Mesuliyet
Hiçbir ekip elemanları arasında sorumluluk taşımadığı sürece ekibi oluşturamaz.Takım Ruhu kitabının yazarı olan Katzenback ve Smith mesuliyet özelliğin tam olarak benimsenmesi bir takımın olma yada olmama yolunda mihenk taşı olduğunu söylüyor."Örneğin, "şef bizi sorumlu tutuyor" ile "Biz kendimizi sorumlu tutuyoruz" arasındaki nüansı düşünün.Burada birinci durum ikinciye ulaştırır, fakat ikincisi olmadan kesinlikle takım olmaz. Kitabın yazarının mesuliyet ile ilgili verdiği öneriler aşağıdaki gibidir.

1. Çekirdek olarak, takım mesuliyeti bizim kendimize ve başkalarına olan samimiliğimiz ve vaatlerimizi yerine getirmemizdir. Takımların "Taahhüt ve güven gibi iki kritik cephesini destekleyen özellikleri olmalıdır.

2. Takımın hedefleri doğrultusunda her zaman kendi görüşlerimizi belirtmeli ve ortak karara varmalıyız.

3. Karşılıklı güven takım amacı, performans hedefleri ve yaklaşımlarının geliştirilmesi ile doğal olarak artar

4. Güven ve samimiyet, zaman, enerji ve aksiyonun daha verimli kullanmasını sağlar.

5. Eğer insanlar gerçek bir birlik içinde çalışıyorlarsa, ortak bir objeye götüren güven taahhüt bunu takip eder.
İçimizden bir çoğu takımlar ile içli olduğu halde, genellikle nasıl oldukları hususunda kesin bir görüşe sahip değilizdir. Bir ekibini nasıl olması hususunda aşağıda verilen maddeler size açıklık sağlayacaktır. Başlangıç olarak kendi ekibinizi bu kriterler doğrultusunda değerlendirebilirsiniz.

1. Sayı olarak yeterince az mısınız?

2. Yukarıda açıklanan üç kategoriye girebilecek tamamlayıcı becerilere ve potansiyele sahip misiniz?

3. Bütün takım üyeleri tarafından kabul gören, özel bir performans veya yeteneğiniz var mı?

4. Kendinizi fert ve karşılıklı olarak takımın alacağı sonuçlardan sorumlu tutuyor musunuz?

Yukarıdaki sorular kendi takımınızın performansını analiz etmenizde yardımcı olmak için tasarlanmıştır, böylece kendi ekibinizin performans ve güvenilirliğini bu kriterler doğrultusunda ölçebilirsiniz.

Kaynak: Aktif İnsan Dergisi, 5mworld online dergi